นายนฤชาติ สุวรรณพร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

E-mail: Naruechat@mpp3.ac.th

เบอร์โทร 095-2937171

นายสรัช พูลสมบัติ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

E-mail: Poolsombut@gmail.com

เบอร์โทร-081-9027274