นายนฤชาติ สุวรรณพร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

E-mail: Naruechat@mpp3.ac.th

เบอร์โทร 095-2937171

นายปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

E-mail: tum_suban@hotmail.com

เบอร์โทร-081-9027274