อาคารสถานที่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
ห้องปฏิบัติการ