ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เป็นตราประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

พระราชทานให้โรงเรียนโดยมีอักษรกำกับใต้พระตรา

"โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีต้นไม้ประจำโรงเรียน

คือ ต้นเสลาใบใหญ่