ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศยื่นซองการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ให้ผู้ประกอบการยื่นซองภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีเวลา 08.00-16.30 น.

เอกสารที่สแกน(2).pdf