ประกาศผู้ชนะการประมูล

**ประกาศผู้ชนะการประมูลผู้ประกอบการการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน**

ปีการศึกษา 2565

ประกาศผู้ชนะการประมูล.pdf