>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อมอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

>>ประกาศผู้ชนะการประมูลผู้ประกอบการการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 

>>ประกาศยื่นซองการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2565ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวการศึกษา