.

 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓  สุราษฎร์ธานี

 
 
 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.207.230.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,295,984
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ข้อมูลITA 
ข้อมูลITA
 

 O1-โครงสร้าง

O2-ข้อมูลผู้บริหาร

O3-อำนาจหน้าที่

O4-แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

O5-ข้อมูลการติดต่อ

O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7-ข่าวประชาสัมพันธ์

O8-Q&A

O9-Social Network

O10-แผนดำเนินงานประจำปี

O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ

O17-E–Service

O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19-รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 O25-นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล

O26-การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37-การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40-รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

O4CHhy.png

 
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
85 หมู่ 4 ต. ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100
Tel : 077-297707  Fax : 077 - 297707
Email : p_kitiyapha3@hotmail.com